PHÂN TÍCH

Đầu tư Bitcoin

5 lời khuyên từ nhà quản lý quỹ cho mới đầu tư Bitcoin

Làm sao để đầu tư bitcoin hiệu quả? Đó là câu hỏi thường gặp của nhiều nhà đầu tư mới.  Một trong những cách tốt nhất là học hỏi từ những nhà đầu tư thành công trên thị trường. Trong bài viết hôm nay, giám đốc điều hành quỹ đầu tư  Crypto Asset Management, Enneking  sẽ chia sẻ những lời khuyên cho người mới bắt đầu