Nhà đầu tư bán tháo lượng Bitcoin trị giá hơn 30 tỷ USD từ đầu năm.

Theo báo cáo mới đây của Chainalysis, các nhà đầu tư dài hạn đã bán tháo số lượng Bitcoin tương đương với hơn 30 tỷ USD cho những nhà đầu cơ mới tham gia thị trường từ 12/2017 đến tháng 04/2018, hơn nửa khối lượng đã được thực hiện chỉ riêng trong tháng 12.

Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phân loại Bitcoin thành Bitcoin dành cho đầu cơ, dịch vụ và đầu lâu dài. Cụ thể hơn, các nhà nghiên cứu đã chia tổng cung bitcoin thành các phần khác nhau dựa trên tính thanh  khoản từ M0 (thanh khoản cao) đến M3 (ít thanh khoản).

 

Chi tiết bitcoin tháng 04/2018

Chi tiết bitcoin tháng 04/2018

Phân tích tổng cung Bitcoin

Phân tích tổng cung Bitcoin

Theo đó đến thời điểm 04/2018, trong số 21 triệu Bitcoin, gần 4 triệu Bitcoin chưa được đào, ít nhất 2.3 triệu Bitcoin bị mất, 7.4 triệu Bitcoin được nắm giữ đầu tư dài hạn (trong đó nhiều khả năng 1.5 triệu Bitcoin trong số này cũng đã bị mất), 2.2 triệu Bitcoin được nắm giữ để cung cấp dịch vụ như sàn giao dịch, mua bán… và 5.1 triệu giữ đề đầu cơ. Từ tháng 09/2015, phần lớn Bitcoin được nắm giữ  dài hạn, tuy nhiên số lượng này đã giảm mạnh từ mức 72% tổng số Bitcoin khả dụng vào tháng 04/2017 xuống còn 50% tống số Bitcoin khả dụng vào 04/2018. Trong khi số lượng Bitcoin sử dụng cho đầu cơ tăng từ 14% lên 37%. Điều này thể hiện nhà đầu tư đã bán bớt một phần Bitcoin của mình cho những nhà đầu cơ mới tham gia thị trường. Sau đây là tóm tắt những điểm chính mà nghiên cứu phát hiện.

  • Những nhà đầu tư dài hạn đã bán tháo lượng Bitcoin trị giá hơn 30 tỷ USD cho những nhà đầu cơ từ khoáng thời gian 12/2017 -04/2018.
  • Cung Bitcoin có tính thanh khoản cao so với những đồng tiền khác, chỉ 50% Bitcoin khả dụng được nắm giữ dài hạn , trong khi 90% Bitcoin cash được nhà đầu tư nắm giữ dài hạn.
  • Khoảng 2.3 – 3.7 triệu Bitcoin đã mất, làm cho mức vốn hóa thực thấp hơn 13%-22% so với số được báo cáo bởi coinmarketcap. Ngoài ra nếu loại những nhà đầu tư nắm giữ lâu dài, vốn hóa có thể giảm thêm hơn 35%.
  • Những nhà đầu cơ mới tham gia thị trường là một trong nguyên nhân làm cho bitcoin điều chính giảm mạnh trong thời gian qua. Số lượng bitcoin được sử dụng để trading đã tăng 57% từ tháng 12/2017. Để giá phục hồi, hoặc là các nhà đầu cơ cần phải giảm số lượng Bitcoin bằng việc chuyển sang nắm giữ lâu dài, hoặc là nhu cầu phải tăng thêm bằng việc thu hụt thêm nhiều nhà đầu cơ mới hoặc các ứng dụng mới của Bitcoin.
  • Phân phối Bitcoin khá tập trung mặc dù đã giảm do số lượng nhà đầu cơ mới tăng thêm, 5 triệu Bitcoin – 1/3 tổng cung khả dụng được nắm giữ bởi 1000 ví lớn nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *