ICO, đừng quá tham lam

ICO la gi

Vitalik Buterin từng phát biểu “Lòng tham không phải là bạn lấy quá nhiều tiền của nhà đầu tư mà bạn đang tiêu tiền mà không thể hiện bạn đang làm việc chăm chỉ và tiêu tiền một cách thông minh.” Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ quan điểm của tác giả Denis Petrovcic,

» Read more
1 15 16 17