Dự án ICO Atonomi

Đánh giá dự án ICO ATONOMI

Antonomi là hệ sinh thái cho phép tìm kiếm, xác thực và giảm sát các thiết bị IoT trong mạng lưới. Hệ sinh thái này được xây dựng trên nền tảng Ethereum, giúp cho các thiết bị có thể tương tác mà không sợ các rủi ro liên quan đến tấn công

Inline

Vncoinews

1 day 21 hours ago

Tether vừa in thêm 300 triệu USD, dấu hiệu dòng tiền đang tiếp tục đổ vào thị trường, khả năng BTC sẽ phá mốc 9000 USD trong đêm nay
https://omniexplorer.info/address/3MbYQMMmSkC3AgWkj9FMo5LsPTW1zBTwXL

Inline

Vncoinews

1 day 21 hours ago

Tether vừa in thêm 300 triệu USD, dấu hiệu dòng tiền đang tiếp tục đổ vào thị trường, khả năng BTC sẽ phá mốc 9000 USD trong đêm nay
https://omniexplorer.info/address/3MbYQMMmSkC3AgWkj9FMo5LsPTW1zBTwXL