Thị trường đỏ máu

Cảnh báo lỗ hổng ví ledger, tin tốt trước phiên điều trần tại quốc hội Mỹ

Thị trường tiền điện tử đang trải qua những ngày đen tối nhất kể từ năm 2016. Vốn hóa toàn thị trường đã mất 500 tỷ USD từ mức đỉnh 823 tỷ USD xuống mức đáy 320 tỷ USD. Ledger cảnh báo về lỗ hổng, điều trần về tiền điện tử trước quốc hội Mỹ sẽ diễn ra hôm nay.

Inline

Vncoinews

1 week 3 days ago

Đánh giá dự án ICO Nucypher
http://www.vncoinews.com/danh-gia-du-an-ico-nucypher/

Inline

Vncoinews

1 week 3 days ago

Đánh giá dự án ICO Nucypher
http://www.vncoinews.com/danh-gia-du-an-ico-nucypher/